vrijdag, 7. maart 2008 - 9:50

Vergunning Dancing Chaos ingetrokken

Zeist

Burgemeester Janssen heeft besloten om de exploitatievergunning die verleend is voor Bar-Dancing 'Chaos' aan de Jagerlaan, met ingang van 7 maart 2008 in te trekken. Dat betekent dat de zaak met ingang van die datum gesloten zal zijn.

De vergunning wordt ingetrokken omdat de ondernemer in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften handelt. Op basis van informatie van de politie heeft de burgemeester dit besluit nu genomen.

Dancing Chaos is al eerder, in september 2006 en oktober 2007, gedurende een periode gesloten geweest. Dit was vanwege een geweldsdelict en omdat de ondernemer destijds ook niet volgens de aan de vergunning verbonden voorschriften handelde. Op 17 oktober 2007 is onder strengere voorschriften (zoals een verbod om na 2.30 uur nog nieuwe bezoekers toe te laten) een nieuwe exploitatievergunning verleend om verdere overlast en ordeverstoringen te voorkomen. Daarna is het een tijdje goed gegaan, maar in december is opnieuw vastgesteld dat de ondernemer zich niet aan de regels hield. Aan de exploitant is toen een dwangsom opgelegd, dit heeft helaas niet geholpen. Burgemeester Janssen rest daarom nu niets anders dan de verleende vergunning in te trekken.
Provincie:
Tag(s):