vrijdag, 22. augustus 2008 - 15:31

Verhoging BTW-tarief uitgesteld

Den Haag

Het kabinet ziet in deze regeerperiode af van de aangekondigde verhoging van het BTW-tarief van 19 naar 20 procent. Dit heeft premier Balkenende vrijdagmiddag 22 augustus na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

Het kabinet wilde de BTW-verhoging op 1 januari 2009 laten ingaan maar stelt de verhoging uit omdat de inflatie hoger uitvalt dan geraamd. ‘Wij willen geen bijdrage leveren aan de totstandkoming van een loon-prijsspiraal", zei minister van Financiën Wouter Bos vrijdag.

CNV
Het CNV vindt dit 'een positief signaal' maar benadrukt dat het benieuwd is naar de manier waarop het kabinet dekking vindt voor het uitstel. "Burgers hebben er niets aan als de rekening op een andere manier wordt gepresenteerd", aldus CNV voorzitter René Paas vrijdag in een reactie op het uitstel.

In de berichtgeving van diverse media wordt volgens het CNV gesuggereerd dat de vakbonden op voorhand hebben toegezegd in te zullen stemmen met loonmatiging. ‘Dat is niet het geval’, meldt het CNV vrijdag. ‘Het is wel zo dat het CNV de loonvraag voor een belangrijk deel baseert op de verwachte inflatie voor 2009’. Uitstel van de BTW-verhoging leidt tot een lagere inflatie. Volgens Paas ‘helpt dat ons om de lonen niet onnodig snel te laten stijgen.’
Provincie:
Tag(s):