donderdag, 23. oktober 2008 - 16:55

Verhuizing Impress Hoogeveen niet haalbaar

Hoogeveen

De verplaatsing van de producent van blikverpakkingen Impress BV naar één van de nieuwe bedrijventerreinen ten zuiden van Hoogeveen gaat niet door. Het is financieel niet haalbaar. De kosten van de verplaatsing wegen bij lange na niet op tegen de opbrengsten van herontwikkeling van de vrijkomende locatie. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van Grontmij, in opdracht van Impress, de ontwikkelingscombinatie Friso-RaboBouwfonds en de gemeente Hoogeveen.

Impress zit op de grens van bedrijventerrein De Wieken en het stadscentrum aan de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen. Bij het vertrek van Impress hadden op die locatie nieuwe woningen en – in beperkte mate – commerciële functies, zoals zakelijke dienstverlening en detailhandel kunnen worden gerealiseerd. Dit zou goed hebben aangesloten bij de Structuurvisie van de gemeente.

Het merendeel van de kosten zou moeten worden betaald uit de opbrengst van de herontwikkeling van de locatie en bijdragen van de overheid. Maar het gat tussen opbrengsten en kosten is te groot. Dat heeft voor een groot deel te maken met beperkingen van de vrijkomende locatie. De plek waar Impress nu is gevestigd, ligt binnen de geluidscontouren van het vliegveld en een aantal omliggende bedrijven. Daarnaast is in dit deel van De Wieken sprake van een omvangrijke bodemvervuiling. Daarover hebben enkele jaren geleden de provincie, de gemeente en de belangrijkste bedrijven afspraken gemaakt over het saneren van deze vervuiling. Om woningbouw mogelijk te maken is een extra saneringsoperatie nodig die veel geld kost.

Het gat tussen opbrengsten en kosten is ook niet te dichten door de overheden. De mogelijkheden om subsidies van provincie en rijk te krijgen, zijn beperkt. Ook Hoogeveen kan dergelijke bedragen niet op tafel leggen, gezien de financiële mogelijkheden van de gemeente en de huidige financiële inzet voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Impress, Friso-RaboBouwfonds en de gemeente Hoogeveen hebben besloten af te zien van verder onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van de fabriek. Dat betekent dat Impress op de huidige locatie blijft. Hiermee is ook duidelijkheid gekomen over de toekomstige ontwikkeling van de fabriek.
Provincie:
Tag(s):