dinsdag, 4. maart 2008 - 14:01

Verhuizing Nijenoertscholieren naar Oostindie

Leek

De openbare basisschool de Nijenoert verhuist deze week naar het schoolgebouw in Oostindie in verband met de nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Groevelaan/Nijenoertweg.

Onder aanvoering van onderwijswethouder Ben Plandsoen zullen de leerlingen op donderdag 6 maart om 8.10 uur vanaf de oude locatie vertrekken naar hun nieuwe school. Daar zal de wethouder de openingshandeling verrichten.

De bestaande Nijenoertschool is in de jaren zestig gebouwd en voldoet inmiddels niet meer aan de eisen van deze tijd, dit geldt ook voor de gymzaal. Bovendien biedt de school onvoldoende ruimte aan het toenemende aantal kinderen op de school. Dit is de aanleiding geweest om plannen te maken voor nieuwbouw voor de Nijenoertschool op de huidige locatie.

Insteek is in september 2009 een nieuw schoolgebouw voor OBS De Nijenoert in gebruik te nemen, met plaats voor 13 groepen. Daarnaast is er in het gebouw ook plaats voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een nieuwe gymzaal.
Provincie:
Tag(s):