maandag, 10. maart 2008 - 21:11

Verkeers-veiligheidslabel voor De Optimist

Op donderdag 13 maart a.s. krijgt de oecumenische basisschool De Optimist het Verkeersveiligheidslabel uitgereikt door gebiedsmanager Klaas Dijkhuis. Dit kwaliteitskeurmerk voor basisscholen toont aan dat de school in de afgelopen periode hard heeft gewerkt om een verkeersveilige school te zijn. Hierbij zijn de leerkrachten, kinderen en de ouders zeer actief betrokken geweest.

Verkeersveilige basisschool
Het Verkeersveiligheidslabel is onderdeel van het gemeentebrede project ‘De verkeersveilige basisschool’. Dit project is vorig jaar gestart en heeft als doel de (verkeers-)veiligheid rond de basisscholen in Almere te verbeteren. Inmiddels zijn 41 Almeerse basisscholen actief. De scholen (directie, leerkrachten, ouders en kinderen) werken in het project samen met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Schoolbegeleidingsgroep IJsselgroep, Provincie Flevoland, Politie Flevoland (district Zuid) en de gemeente Almere.

Het behalen van het label is het einddoel. Het is de bekroning voor de inspanningen van ouders, directie en leerkrachten op het gebied van praktisch- en theoretisch verkeersonderwijs, het uitvoeren van speciale verkeerseducatieprojecten, de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie en de zorg voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute.
Provincie:
Tag(s):