dinsdag, 19. februari 2008 - 9:54

Verkeerscontroles bij voetgangersoversteekplaatsen

In 2008 zal de politie in de gemeenten Smallingerland en Opsterland controles uitvoeren op oversteekplaatsen. Er zal repressief opgetreden worden tegen automobilisten, brom- en snorfietsers en fietsers die voetgangers niet voor laten gaan.

Iedere dag reizen duizenden leerlingen naar school, waarbij de Noorderdwarsvaart een van de grotere aanvoerroute is. Vooral ’s ochtends ondervinden schoolkinderen en ouders veel hinder van weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden. De eerste controles worden uitgevoerd op het kruispunt Noorderdwarsvaart/ Middelwyk ter hoogte van de Brede School in de wijk de Wiken. In deze omgeving is een aantal scholen gevestigd. Drie automobilisten zijn bekeurd. Er was hier duidelijk sprake van verkeersgevaarlijke situaties.

In 2008 zal in het gehele werkgebied van het team Smallingerland/Opsterland steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Er zullen minimaal 20 controles worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):