maandag, 13. oktober 2008 - 11:41

Verkeershandhaving in woonwijk

IJmuiden

De politie start vandaag een verkeersveiligheidsproject in de Dennekoplaan in IJmuiden. De Dennekoplaan is een weg in een woonwijk (30-km/h zone) waarover in het verleden veel is geklaagd door de bewoners over de aldaar gereden hoge snelheden.

Door gebiedsagent zijn verschillende snelheidscontroles uitgevoerd, waarbij inderdaad bleek dat er te snel wordt gereden. Na metingen bleek 19% van de weggebruikers in de Dennekoplaan te snel te rijden (snelheden vanaf 37 km/uur en meer). Door de verkeersadviseur is de weg geschouwd, waarbij is gebleken dat deze voldoende is ingericht als 30-km/h weg, dus geheel volgens de landelijke richtlijnen voor 'duurzaam veilig'. Het houden van enkele controles door de politie bleek daarnaast niet afdoende te zijn om de problemen op te lossen, waarna besloten is om een project Team Subjectieve Onveiligheid te starten.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking de diverse partners (gebiedsagent, verkeershandhavingsteam Politie, Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie, verkeersadviseur, gemeente Velsen). Het doel van het project Team Subjectieve Onveiligheid is om het aantal overtreders terug te dringen met extra verkeerstoezicht en het gebied veiliger en leefbaarder te krijgen voor de buurtbewoners. Voor meer informatie over het project Team Subjectieve Onveiligheid, zie bijgaande folder.

Hogere snelheid, ernstiger letsel

Binnen een woonwijk is het belangrijk dat er niet hard wordt gereden. Bij aanrijdingen met een snelheid van 35 km/u komt 5% van de fietsers of voetgangers om het leven. Bij 48 km/u is het aandeel met dodelijke afloop al opgelopen tot 45% en bij 64 km/u overleeft nog maar 15% de klap.

Uitvoering

Vanaf maandag 13 oktober wordt er intensief gecontroleerd in de Dennekoplaan door het Verkeershandhavingsteam, ondersteund door medewerkers van basisteam Velsen. De controles zullen plaats vinden op werkdagen (de eerste zes weken dagelijks), op verschillende tijden. Incidenteel zal er ook in het weekeinde gecontroleerd worden. Hierbij wordt de lasergun ingezet en een enkele keer een radarauto. Na 6 weken wordt er weer een meting gehouden met de wegkantradar. De hieruit voorkomende gegevens worden dan weer door de politie en partners gebruikt om de nieuwe inzet te bepalen.

Deze eerste week wordt door de politie waarschuwend opgetreden; de overtreders en overige passanten krijgen de bovenvermelde folder mee met informatie over het project.Vanaf volgende week zullen bekeuringen worden uitgeschreven aan overtreders.
Provincie:
Tag(s):