dinsdag, 26. februari 2008 - 18:23

Verkeersmaatregelen tijdens vervanging noordbrug sluizen Terneuzen

Terneuzen

Op donderdag 28 februari start Rijkswaterstaat met de vervanging van de noordbrug over de Westsluis in Terneuzen. Het wegverkeer kan vanaf die datum 13 weken geen gebruik maken van deze verbinding over de sluizen.Het verkeer wordt omgeleid via de zuidbrug en de draaibrug bij Sluiskil.

Het verkeer moet, door de openingen van de bruggen voor het scheepvaartverkeer, rekening houden met filevorming en langere reistijden.

De wachttijd bij een geopende brug bedraagt ongeveer 25 minuten. Op werkdagen worden er in de ochtend- en avondspits bloktijden ingesteld. Tijdens deze bloktijden blijft de zuidbrug beschikbaar voor autoverkeer. De bloktijden zijn van 7.40 uur tot 8.20 uur en van 16.40 uur tot 17.10 uur.

Het sluizencomplex is voor het wegverkeer nooit tegelijk met de draaibrug bij Sluiskil gestremd. Door middel van dynamische lichtkranten wordt wegverkeer uit de richting van de kust, Dow of Westerscheldetunnel geïnformeerd wanneer het sluizencomplex gestremd is. De reiziger kan er in dat geval voor kiezen de omleidingsroute via de draaibrug bij Sluiskil te volgen. Het autoverkeer wordt door Terneuzen FM op het display van de radio (via de ether op 107,8 en de kabel op 94,4) geïnformeerd over de stand van de bruggen.

Het fietsverkeer kan al sinds maandag 18 februari geen gebruik meer maken van het fietspad op de noordbrug. Dit verkeer wordt omgeleid via de sluisdeur. De route wordt ter plekke aangegeven.

Het scheepvaartverkeer door de Westsluis wordt zoveel mogelijk afgestemd op het openbaar vervoer. Bussen mogen bovendien langs de file rijden en vooraan plaats nemen als de zuidbrug gestremd is. Rijkswaterstaat probeert met deze maatregelen de overlast voor het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken.

Het scheepvaartverkeer wordt zoveel als mogelijk naar de Midden- en Oostsluis geleid. Op donderdag 28 februari en in het weekend van 1 en 2 maart is de Westsluis gestremd voor scheepvaartverkeer.

Zowel de noord- als de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen worden in 2008 vervangen door een nieuwe basculebrug. De nieuwe bruggen worden twee meter naar achteren geplaatst. In totaal ontstaat er zes meter extra doorvaartbreedte.
Provincie:
Tag(s):