maandag, 8. december 2008 - 18:29

Verkeersslang haalt gewenste resultaat

Tilburg

Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar de basisschool. Hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties, parkeerproblemen en milieuoverlast. De gemeente Tilburg wil deze problemen aanpakken. Daarom is van 15 tot en met 19 september het spel “De Verkeersslang� op 17 basisscholen in Tilburg gespeeld. In het project werden kinderen
gestimuleerd om op de fiets of lopend naar school te gaan.

Het spel is een hele lesweek gespeeld en werd ondersteund met lesmateriaal. De kinderen zijn gedurende de week zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school gekomen. Hiermee verdienden zij een sticker. Deze stickers werden dagelijks verzameld en op een spandoek met een verkeersslang geplakt. Als de verkeersslang aan het einde van de week volgeplakt was, kregen de kinderen van de school een prijs.

Voor, tijdens en een aantal weken na het spel zijn door alle klassen van de school meetformulieren ingevuld. Daardoor ontstond een goed beeld van de ontwikkelingen van de behaalde resultaten. Voor aanvang van het spel ging gemiddeld 72% van de kinderen te voet of per fiets naar school. Tijdens de themaweek was dat 84%, een stijging van 12%. Het is een bekend verschijnsel dat na de themaweek het effect weer afneemt. Zo ook in Tilburg. Momenteel gaat 77% van de kinderen op een verantwoorde manier naar school. Degemeente is tevreden met dit resultaat.

In het voorjaar van 2009 wordt de themaweek nogmaals georganiseerd. Op dit moment hebben nog eens 16 scholen zich aangemeld om deel te nemen. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich voor deze periode nog steeds aanmelden. In totaal nemen in Tilburg ruim 7000 kinderen deel aan het project.
Provincie:
Tag(s):