donderdag, 24. april 2008 - 16:59

Verkoop bouwkavels Drentse Horn boven verwachting

De verkoop van de bouwkavels van de eerste fase Drentse Horn, Nieuw Veenlanden genaamd, verloopt boven verwachting. In juni 2007 zijn de eerste bouwkavels in de verkoop gegaan. Momenteel zijn er al dertig verkocht.

Opvallend is het groot aantal verkochte ruime kavels. Door de verkoop van de ruime kavels is het plan ruimer van opzet dan in eerste instantie was verwacht. Zoals het er nu naar uitziet kunnen in Nieuw Veenlanden in plaats van 150 woningen 100 woningen gerealiseerd worden. De helft van de toekomstige bewoners komt uit Nieuw-Buinen, een kwart uit Stadskanaal en de rest is afkomstig uit de regio. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Drentse Horn.

Hierin staat dat op basis van de huidige stand van zaken de inschatting is dat de verkoop van 30 tot 40 kavels Nieuw Veenlanden per jaar reëel is. Dat betekent dat binnen drie jaar tijd de kavels uit de eerste fase verkocht zijn. Om de ontsluiting van Drentse Horn mogelijk te maken, zijn drie woningen aan de Burg. Van Sevenhovenstraat/Julianastraat in Stadskanaal aangekocht. Bij nader inzien blijkt slechts één woning nodig te zijn om het gebied te ontsluiten. De andere twee woningen zullen worden verkocht.
Provincie:
Tag(s):