dinsdag, 25. maart 2008 - 12:35

Verkoop camping Westerheerdt

Leek

In oktober 2007 maakte het college van B&W bekend, dat camping Westerheerdt verkocht zal worden. Met de huidige exploitant is inmiddels afgesproken om de huurovereenkomst per 1 november 2008 te beëindigen en de camping dit jaar te verkopen aan een derde partij.

Dit kampeerseizoen blijft voor de campinggasten alles nog bij het oude. Het is aan de nieuwe ondernemer om het toekomstig beleid voor de camping te bepalen en te investeren in kwaliteitsverbeteringen.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstmogelijkheden van camping Westerheerdt. Uit dit onderzoek blijkt dat een huurconstructie niet bijdraagt aan een kwaliteitsimpuls voor de camping en dat een pachtconstructie meer mogelijkheden biedt voor een exploitant. Hij kan dan investeren in de camping als ware hij eigenaar van de grond.

De gemeente richt zich de komende tijd op de overgangsituatie van een huurcontract naar een erfpachtsituatie. De opstallen die nu in eigendom zijn van de gemeente worden verkocht. Voordat de verkoop dit voorjaar start, wordt een programma van eisen opgesteld dat aansluit bij de toekomstvisie Landgoed Nienoord. Ook worden voorwaarden opgesteld voor het erfpachtcontract. De start van de verkoop zal worden aangekondigd in advertenties en op de website van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):