donderdag, 20. maart 2008 - 7:29

Verlenging banenstelsel Schiphol gaat niet door

Schiphol

De reservering voor de aanpassing van het banenstelsel van Schiphol wordt per 1 april niet verlengd. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. De verlenging was aangevraagd door Verkeer en Waterstaat.

Het Rijk kan op dit moment onvoldoende perspectief bieden op een invulling van de reservering met gunstige effecten op de omgeving. Gedeputeerde Hooijmaijers liet erover weten dat een baan erbij ook betekent dat er een baan af gaat. Dat is en blijft het uitgangspunt.

Verkeer en Waterstaat heeft op 30 januari tijdens een bestuurlijk overleg een klemmend beroep op de provincie gedaan om opnieuw de reservering voor de tweede Kaagbaan te verlengen. Dat was al twee keer eerder gebeurd. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens op 5 februari besloten een versnelde procedure in gang te zetten en een voorstel te doen aan Provinciale Staten.

Veronderstelling was daarbij dat de overlast voor de omgeving mogelijk flink kon worden teruggebracht met een aanpassing van het banenstelsel. Bij diverse partijen is vervolgens onrust ontstaan over de mogelijke invulling van de gereserveerde ruimte en over de voortdurende onzekerheid bij omwonenden. De versnelde procedure was nodig om de inspraaktermijnen te kunnen halen.

Nu is gebleken dat het Rijk onvoldoende zekerheid kan bieden over een mogelijk voor de omgeving gunstige invulling van de reservering. Er zou dan een zesde baan komen waardoor andere, bestaande banen minder zouden worden gebruikt.

Hooijmaijers is van mening dat altijd gezegd is door de Gedeputeerde Staten dat zij verbeteringen niet in de weg willen staan. In dit geval is er niet genoeg zicht op het terugdringen van de overlast. Provinciale Staten steunt het besluit.
Provincie:
Tag(s):