donderdag, 23. oktober 2008 - 19:36

Verloederingsbudget met 180.000 euro omhoog

Tilburg

De gemeente Tilburg wil de woonomgeving van inwoners verder verbeteren. Daarvoor is een zogenoemd knelpuntenbudget in het leven geroepen. Dit budget wordt ingezet om verloedering tegen te gaan. Op verzoek van burgers kan het geld worden ingezet om kleine fysieke knelpunten op te lossen. Zoals het plaatsen van lichtmasten, het plaatsen van banken en prullenbakken en het aanleggen van groen(voorzieningen). Het college heeft deze week besloten 180.000 euro extra in te zetten voor deze vorm van woonomgevingsverbetering in de wijken.

De burgers weten de gemeente, mede dankzij het centraal meldpunt en het gebiedsgericht werken, steeds beter te vinden. Dit heeft ertoe geleid dat de omvang van het knelpuntenbudget ontoereikend is. Dit jaar is er per 1 juli reeds een tekort van 36.000 euro.

Dat betekent dat verzoeken van burgers in de 2e helft van 2008 en volgend jaar niet gehonoreerd kunnen worden. Om dit te voorkomen stelt het college aan de raad voor om bij besluitvorming over het najaarsbericht 2008 het knelpuntenbudget incidenteel te verhogen. Aangezien de verwachting is dat de omvang van de vraag van burgers de komende jaren op het huidige niveau zal blijven, zal het college in het kader van de
begroting 2010 met een structurele oplossing komen.
Provincie:
Tag(s):