woensdag, 16. januari 2008 - 14:53

'Vernielen kievitsbloem Zwolle kan 2 jaar gevangenisstraf opleveren'

Zwolle

De minister van LNV heeft de Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PVDD) beantwoord over vernieling van de beschermde kievitsbloem in de gemeente Zwolle. Hierin geeft zij aan dat het ministerie aangifte gaat doen en dat indien het Openbaar Ministerie (OM) besluit tot vervolging dit een maximale gevangenisstraf van twee jaar op kan leveren.

De minister van LNV heeft de Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PVDD) beantwoord over vernieling van de beschermde kievitsbloem in de gemeente Zwolle. Hierin geeft zij aan dat het ministerie aangifte gaat doen en dat indien het Openbaar Ministerie (OM) besluit tot vervolging dit een maximale gevangenisstraf van twee jaar op kan leveren.

De Kamervragen hadden betrekking op de gemeente Zwolle, die bij de uitvoering van grondwerk een belangrijke populatie van de beschermde kievitsbloem vernielde. Deze plantensoort staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten en is wettelijk beschermd.

De regio Zwolle is Europees gezien het belangrijkste gebied voor deze soort. De belangrijkste groeiplaats van de wilde kievitsbloem is langs de oevers van de IJssel en het Zwarte Water in Zwolle. Ongeveer 80% van de Nederlandse Kievitsbloemen staat hier.

Voor het omgraven van de soort moet een vergunning worden aangevraagd die slechts bij zwaarwegende argumenten wordt verleend. In dit geval was dat niet gebeurd en hebben omwonenden aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst (AID) van deze ambtelijke misstap. Naast de kievitsbloem zijn ook beschermde rietorchissen verloren gegaan.

De minister geeft in haar antwoorden aan dat zij via de Dienst Regelingen van haar ministerie aangifte gaat doen. Het is aan het OM om te beoordelen of vervolging wordt ingesteld. De straffen voor het overtreden van artikel 8 van de Flora- en Faunawet, waar het in dit geval om gaat, kunnen oplopen tot twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.

De PVDD is blij dat deze zaak serieus genomen wordt en hoopt dat ook het OM met deze zaak duidelijk zal maken dat overtredingen van natuurwetgeving ernstig genomen worden. ‘Maar al te vaak wordt de planten en dieren de dupe van allerlei ontwikkelingsplannen en zeker een gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het respecteren van natuur- en milieuwetgeving. Helaas heeft de gemeente Zwolle hierin gefaald maar gelukkig zijn er genoeg oplettende burgers geweest die hun gemeente tot de orde hebben geroepen’, aldus de PVDD.
Provincie:
Tag(s):