vrijdag, 11. juli 2008 - 2:06

Vernielingen en inbraken in Nijkerk opgelost

Nijkerk

De gebiedsagent in Nijkerk heeft in samenwerking met de recherche 15 verdachten uit Nijkerk aangehouden. De groep, in leeftijd variërend van 14 tot 18 jaar, wordt verdacht van een reeks vernielingen en inbraken in de omgeving van de Watergoorweg in Nijkerk.

Al deze feiten werden dit jaar gepleegd. De verdachten hebben de feiten grotendeels bekend. Zij gaven aan onder invloed van alcohol en/of drugs gehandeld te hebben. De schade wordt geschat op ruim 10.000 euro.

Nadat de eerste aanhoudingen medio juni waren verricht, kwam de zaak uiteindelijk in een stroomversnelling.

De gepleegde feiten varieerden van vernielingen aan auto's (bekrassen, leeg laten lopen van de banden) tot aan vernieling en inbraak aan ondermeer verschillende clubgebouwen van de verschillende sportverenigingen die langs de Watergoorweg gevestigd zijn. Een deel van de gestolen goederen werd door de verdachten zelf genuttigd in hun 'eigen' clubhuis, een ander deel werd doorverkocht zodat ze daarvan weer inkopen konden gaan doen.

Het clubhuis van de jongeren is in samenwerking met de gemeente gesloten. De Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering zijn inmiddels bij de zaak betrokken. De politie maakt proces-verbaal op.
Provincie:
Tag(s):