dinsdag, 22. juli 2008 - 10:33

Vernieuwd verkeers-convenant politie Noord-Holland Noord

Alkmaar

Gistermiddag, maandag 21 juli 2008, ondertekenden landelijk verkeersofficier Koos Spee, korpsbeheerder Piet Bruinooge, plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie Paul Everaars en korpschef van de politie Noord-Holland Noord, mevrouw Ans Rietstra een vernieuwd verkeersconvenant voor de regio.

In dit convenant staan concrete afspraken over de inzet van het Verkeershandhavingsteam in deze regio.

De aandacht richt zich met name op een daling van het aantal mensen dat door een verkeersongeval om het leven komt of gewond raakt. In 2007 ging het om 41 verkeersdoden, terwijl er 647 mensen na een verkeersongeval in het ziekenhuis terecht kwamen. 'Dat aantal moet omlaag', zegt korpschef Ans Rietstra.

Onnodig leed

'Bijna een keer per week moet een agent naar familie toe om te vertellen dat er iemand om het leven is gekomen bij een verkeersongeval. Dat móet minder! Vooral als je weet dat het leed voorkomen had kunnen worden door verantwoord verkeersgedrag. Genoeg reden om hier nog meer onze aandacht op te richten.'

Meer slachtoffers dan elders

Landelijk gezien is de trend dat het aantal verkeersslachtoffers daalt, dat is in deze regio niet het geval. Het korps gaat extra mensen inzetten op de overtredingen die in Noord-Holland Noord de meeste verkeersslachtoffers maken. Dat zijn snelheid, alcohol en opgevoerde brommers.

Snelheid

Er wordt in Noord-Holland Noord harder gereden dan het landelijk gemiddelde. Terwijl dit juist nog gevaarlijker is op de wegen van Noord-Holland Noord. We hebben hier weinig relatief veilige autosnelwegen. De doorgaande wegen in ons gebied kenmerken zich vooral door enkelbaans wegen met veel bochten en kruisingen. De weggebruiker krijgt te maken met tegenliggers, weinig ruimte naast de wegen om te corrigeren, en obstakels zoals bomen en paaltjes. Dat vergt aanpassing van de snelheid. Daarom gaat de Politie Noord-Holland Noord extra uren inzetten op snelheidscontroles, met name op de 50 km/u en 80 km/u wegen waarop de meeste verkeersslachtoffers vallen.

Alcohol

Ook alcohol in het verkeer is een aandachtspunt. Het aantal bestuurders dat met drank op rijdt, ligt in onze regio met 4,1% hoger dan het landelijk gemiddelde van 3%. De meeste verkeersslachtoffers bij alcoholongevallen vallen in de weekenden, met name 's avonds en 's nachts. Daarom gaat de politie Noord-Holland Noord de alcoholcontroles in de weekenden verdubbelen. Daarnaast moeten bestuurders zich ook meer bewust worden van de gevaren van rijden met drank op.

Bromfietsers

Verder valt ruim 20% van de verkeersslachtoffers onder bestuurders en passagiers van bromfietsen en/of snorfietsen, terwijl de groep brom- en snorfietsen in de totale groep weggebruikers relatief klein is. De meeste ongevallen komen door voorrangsfouten, onvoldoende afstand houden of stuurfouten, waarbij snelheid in meer of mindere mate een rol speelt. De overlast die bromfietsers veroorzaken behoort ook al jaren tot de top drie van de ergernissen van het publiek. De Politie Noord-Holland Noord gaat daarom extra controleren op opgevoerde bromfietsers.

Samenwerking

Met controles alleen lukt het niet om de verkeersveiligheid gunstig te beïnvloeden. Het gedrag van de weggebruikers en de inrichting van de wegen is minstens zo belangrijk. Alleen in samenwerking met andere partners, zoals het openbaar ministerie en het lokaal bestuur, kan de politie aan structurele oplossingen werken om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te krijgen.
Provincie:
Tag(s):