donderdag, 25. september 2008 - 10:46

Vernieuwd Wisentbos aantrekkelijker voor jong en oud

Lelystad

Het Wisentbos in Dronten is op initiatief van de bewoners geheel gerenoveerd.

Met nieuwe wandel- en ruiterpaden, bankjes en picknicktafels heeft het bos een ware metamorfose ondergaan die het aantrekkelijker en toegankelijker maakt voor zowel kinderen als volwassenen.

Het initiatief van deze enthousiaste groep inwoners heeft heel wat teweeg gebracht. Waterschap Zuiderzeeland heeft de Wisenttocht omgevormd tot een kronkelende watergang met natuurlijke oevers.

Staatsbosbeheer heeft geïnvesteerd in het reguliere onderhoudswerk, de aanleg van de uitzichtheuvel en de aanzet voor het bostheater. De gemeente Dronten heeft onder de Wisentbrug een fietspad aangelegd. De provincie Flevoland heeft aan de Lage Vaart natuurlijke oevers aangebracht.

De bijdragen van al deze partijen, plus een Europese subsidie van Leader+, maakte het mogelijk dit project op initiatief van de bewoners zelf (dus: bottom up) te realiseren op een totale investering van 597.358 euro.

Leader+ biedt de gelegenheid om vanuit initiatieven van onderop, bewonersgroepen en organisaties bij elkaar te brengen waardoor de leefbaarheid in de provincie wordt vergroot.

In 2002 organiseerde Staatsbosbeheer een inspraakavond over het Wisentbos. Uit dit initiatief ontstond de Stichting Participatie Wisentbos. Sindsdien heeft de participatiegroep wensen en ideeën geïnventariseerd met als uitkomst een gezamenlijke visie op de toekomst van het Wisentbos. Er is met hart en ziel aan gewerkt om het bos voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk te maken en er een echt dorpsbos van te maken.

Wat is leader?

Organisaties, verenigingen, stichtingen en bedrijven die een goed idee hebben, kunnen een aanvraag voor het Europese Leader indienen. De inhoud van Leader projecten kan uiteenlopen van leefbaarheid tot natuurbeheer, plattelandstoerisme en biologische landbouw.

Eén ding hebben ze gemeen: het gaat om de inzet en betrokkenheid van de lokale samenleving. Leader is namelijk bedoeld voor vernieuwende initiatieven vanuit de plaatselijke bevolking, die gedragen en vaak ook uitgevoerd worden door een groot deel van de samenleving.
Provincie:
Tag(s):