woensdag, 30. januari 2008 - 21:00

Verontreiniging Stationsgebied veel groter dan gedacht

Hoogeveen

De omvang van de bodemverontreiniging in het Stationsgebied van Hoogeveen blijkt veel groter dan gedacht. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek door bureau Tauw. De voortgang van de plannen loopt daardoor vertraging op. Woensdag 6 februari houdt de gemeente een informatieavond voor de bewoners, om 19.30 uur in De Tamboer.

Al eerder was duidelijk dat de bodem in het Stationsgebied vervuild was. Zo is grond gesaneeerd van het terrein van de voormalige aluminiumfabriek. Ook de vervuiling van het voormalige ‘spoorgat’ was bekend. In het verleden is het gat gedempt met afval dat tot verontreiniging heeft geleid. Naar nu blijkt is het spoorgat niet alleen op gemeentelijk terrein, maar ook op terrein van de NS en Arriva. Daarmee is de omvang van de verontreiniging veel groter dan werd gedacht. Ook is sprake van een sterkere vervuiling dan gedacht.

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen direct gevaar bestaat voor omwonenden of de volksgezondheid. Het grondwater stroomt richting het spoor. De gemeente laat de verontreiniging veiligstellen door deze met een schone grondlaag af te dekken en goed in te pakken. Boven de verontreinigde grond kunnen openbaar groen en parkeerplaatsen worden gerealiseerd, intussen wordt dan het grondwater gezuiverd. Veiligheid en duurzaamheid staan voorop in de saneringskeuzes die nog gemaakt moet maken.

De extra verontreiniging is een domper voor de gemeente. Wethouder Wietze van der Zwaag: “We kregen het gevoel goed op weg te zijn met het Stationsgebied. Maar helaas: opnieuw een tegenvaller. Dat betekent nogal wat voor de plannen die er liggen. We moeten ze behoorlijk aanpassen. Dat kost weer tijd.�
Provincie:
Tag(s):