donderdag, 11. december 2008 - 15:36

Veroordelingen voor illegale handel in vogels

Utrecht

Drie mannen uit Vleuten en Amsterdam zijn donderdag door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot werkstraffen en geldboetes voor bezitten en handelen in beschermde inheemse vogelsoorten.

Een 24-jarige man uit Vleuten werd veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, waarvan de helft voorwaardelijk en een geldboete van 1000 euro, wegens het voor de handel bezitten van in totaal 105 beschermende inheemse vogelsoorten

Een 59-jarige man uit Vleuten werd veroordeeld tot een geldboete van 3000 euro wegens het in bezit hebben van 51 vogels (samen met de 24-jarige man uit Vleuten), waar onder veldleeuweriken, vinken en geelgorzen. De rechtbank hield bij het opleggen van de straf onder meer rekening met het feit dat verdachte ernstig ziek is.

Volgens de rechtbank brengt ongecontroleerd bezit en handel in beschermde inheemse vogels grote schade toe aan de natuurlijke populaties en draagt bij aan een vermindering van de overlevingskansen van soorten in het wild. Verdachte en zijn medeverdachte begaven zich als handelaren op de (digitale) vogelmarkt. In die hoedanigheid wordt van hen in het bijzonder verlangd dat zij zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dat zij conform hieraan handelen

Een derde verdachte, een 36-jarige man uit Amsterdam werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk en een geldboete van 2500 euro, wegens het bezitten van 67 beschermde inheemse vogelsoorten en het manipuleren van pootringen. Daarnaast had hij een verboden katapult in bezit.

De vogels, van welke verdachte wist dat ze illegaal waren gevangen, werden van gemanipuleerde, niet voor deze vogels bestemde pootringen voorzien, zodat deze vervolgens als handelswaar konden dienen. Dit uitsluitend met het doel zichzelf financieel te bevoordelen. Van verdachte, als zelfverklaard vogelliefhebber, mocht naar het oordeel van de rechtbank anders worden verwacht.
Provincie:
Tag(s):