woensdag, 19. november 2008 - 10:20

Verrijdbare CT-scanner redt levens

Amsterdam

De overlevingskans van ongevalspatiënten die met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis aankomen, neemt bij het gebruik van een beweegbare CT-scanner met ruim eenvijfde toe.

Sinds de introductie van zulke apparatuur op de Trauma Unit van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam stellen artsen gemiddeld een half uur sneller hun diagnose. De sterfte onder neurotraumapatiënten daalde met 23 procent. Dit blijkt uit studies van onderzoeker Ping Fung Kon Jin, die morgen op dit onderwerp promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

In januari 2004 installeerde het AMC als eerste ziekenhuis ter wereld een verrijdbare CT-scanner op de traumakamer. Patiënten die na een ernstig ongeval op de Spoedeisende Hulp terechtkomen, kunnen hierdoor in één en dezelfde ruimte alle benodigde medische onderzoeken en acuut levensreddende behandelingen krijgen. Tillen en transporteren, met alle risico’s van dien, werd hierdoor overbodig. De verwachting was bovendien dat de tijdsduur van de opvang tot behandeling aanzienlijk verkort kon worden.

Gemiddeld is nu een half uur sneller bekend hoe de patiënt er aan toe is, laat het onderzoek van Fung Kon Jin zien. Als er een CT-scan vereist is, bijvoorbeeld vanwege het vermoeden op hersenaandoeningen, gescheurde of gekneusde organen of botbreuken, daalt de tijd die het kost om een complete diagnose te stellen van 105 minuten naar 79 minuten.

Voor patiënten met ernstig hoofdletsel, een groep waarbij snelle behandeling bij uitstek van belang is, onderzocht de promovendus ook het effect op de sterfte en het functioneren. Daarvoor vergeleek hij de overleving van 59 patiënten in een jaar vóór de komst van de verrijdbare CT-scanner, met die van 49 patiënten die in het AMC kwamen na de ingebruikname van de apparatuur. In de eerste groep overleed 41 procent aan de gevolgen van traumatische hoofdletsel. In de tweede groep stierf slechts 18 procent: een reductie van 23 procent. ‘Theoretisch hadden we in een jaar tijd dus veertien neurotraumapatiënten méér het leven gered als we indertijd al die nieuwe scanner hadden gehad op de traumakamer,’ aldus Fung Kon Jin.

Intussen is in samenwerking met de trauma afdeling van het VU medisch centrum – waar een dergelijk systeem nog niet in gebruik is - een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de overlevingskansen van alle typen traumapatiënten. Momenteel vindt hiervan de data-analyse plaats.


Jaarlijks komen ruim zeshonderd patiënten als gevolg van een ernstig ongeval in de traumakamer van het AMC. Daarvan heeft tien procent een ernstig hoofdletsel. Volgens Consument en Veiligheid overlijden jaarlijks gemiddeld 5.300 personen als gevolg van letsel door een uitwendige oorzaak. Verrijdbare CT-scanners zijn inmiddels ook op andere lokaties te vinden, zoals in traumacentra in Duitsland en Oostenrijk.
Categorie:
Tag(s):