woensdag, 29. oktober 2008 - 21:23

Versoepeling handhaving Bruilweering

Groningen

Het college van B&W heeft een voorstel gemaakt voor versoepeling van de handhaving op het volkstuincomplex Bruilweering. 'Oud' bewoners krijgen nu zes jaar (dat was vijf) de tijd om een andere woonplaats te vinden. Bewoiners die na 1 juni 2002 permanent op het volkstuincomplex zijn gaan wonen krijgen vier jaar de tijd.

Uitgangspunt blijft dat permanente bewoning op Bruilweering niet wordt toegestaan. Het toestaan van permanente bewoning zou met zich meebrengen dat het gebied een woonbestemming krijgt met alle bijbehorende voorzieningen zoals verkeersruimte, riolering, verlichting, inrichting openbare ruimte en dergelijke.

Het verwijderen van de illegale bouwwerken is te rigoureus vindt het college. Daarom is er gekozen voor het legaliseren van de bouwwerken waar dat kan. Pas als het eigendom wordt verkocht krijgt de volgende eigenaar de verplichting om de illegale bouwwerken te verwijderen.

Verder wordt er gekeken hoe een aantal zaken op Bruilweering beter geregeld kan worden. Het gaat vooral om parkeren, onderhoud van bermen en sloten en een oplossing voor rioolwater van een aantal panden. Het zogeheten lik-op-stuk beleid blijft bestaan. Er wordt opgetreden zodra er nieuwe overtredingen van de bouw- of de gebruiksregels wordt geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):