woensdag, 29. oktober 2008 - 10:49

Versoepeling handhaving volkstuinen Bruilweering

Groningen

Het college van B&W van Groningen heeft een voorstel gemaakt voor versoepeling van de handhaving op het volkstuincomplex Bruilweering. Na een uitgebreide en uitvoerige inventarisatie van de situatie ter plekke komt het college tot de conclusie dat strikt optreden tegen illegale bebouwing en permanente bewoning voor de meeste eigenaren te ingrijpend zou zijn.

Daarom kiest het college voor persoonlijke beschikkingen voor illegale bouwwerken en een verruiming van de periode voor de bewoners waarin er nog het gehele jaar gewoond mag worden. Uitgangspunt blijft dat permanente bewoning op Bruilweering niet wordt toegestaan. De bewoners krijgen wel een jaar langer om andere permanente bewoning te zoeken.
Provincie:
Tag(s):