maandag, 23. juni 2008 - 17:06

Vertrouwen in Limburgse economie fors gedaald

Venlo

Het vertrouwen van zowel de ondernemers als de consumenten in de Limburgse economie is fors gedaald. Dit blijkt uit de tweede editie van de Barometer Economie Limburg (BEL) 2008.

De BEL-index van Ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal van 2008 fors gedaald ten opzichte van de meting in het eerste kwartaal van 2008; van 110 gezakt naar 74. Toch zijn ondernemers in de Limburgse groothandel, bouw en dienstensector behoorlijk optimistisch voor de komende twaalf maanden. Van een sterke teruggang van de economie is dus nog geen sprake. 37% van de Limburgse bedrijven verwacht dat de bedrijvigheid het komende kwartaal zal toenemen, dit is 20% minder dan bij de vorige meting. Hoewel er in deze tijd van het jaar altijd sprake is van een seizoenseffect, is de teruggang toch groter dan in voorgaande jaren.

De BEL-index van Consumentenvertrouwen heeft in het tweede kwartaal van 2008 de dalende lijn voortgezet ten opzichte van eind 2007: van 96 naar 81 en nu naar 68. Het aantal pessimistische consumenten krijgt de overhand; een tendens die ook landelijk zichtbaar is.

In de BEL is tevens gevraagd naar de ervaringen met criminaliteit in het ondernemen. Het bedrijfsleven in Limburg heeft op dit moment vooral te kampen met nota’s voor niet geleverde diensten (zogenaamde spooknota’s), inbraak en diefstal door externen. Voor de meeste vormen van criminaliteit is de overlast de laatste 3 jaar gelijk gebleven. Echter, de nare gevolgen van spooknota’s, cyber crime (ICT-gerelateerde criminaliteit) en oplichting zijn toegenomen.

De consumenten geven aan zich overdag en ’s avonds veiliger te voelen op straat. Men voelt zich wel nog onveilig op plaatsen waar drugs worden verhandeld, in donkere steegjes/nauwe straten, nabij hangplekken voor jongeren, in onverlichte straten/wegen en in het bos. Ook achterstandwijken worden als onveilig ervaren. Men vindt in sterke mate dat de veiligheid in woonwijken wordt vergroot door het sluiten van panden waar drugs worden verhandeld of geproduceerd en door een betere sociale controle. Iets meer dan de helft vindt dat dit ook kan door het ophangen van camera’s in woonwijken.

Het is opvallend dat de consumenten er in grotere mate voorstander van zijn camera’s in winkels te plaatsen om de criminaliteit van klanten tegen te gaan, dan de ondernemers (respectievelijk 67% en 57%)
Provincie:
Tag(s):