donderdag, 2. oktober 2008 - 10:09

Vertrouwen in Limburgse economie naar dieptepunt

Venlo

Limburgse ondernemers en consumenten hebben weinig vertrouwen in de economie. De Kabinetsplannen van Prinsjesdag vergroten het vertrouwen niet.
Dit blijkt uit de derde editie van de Barometer Economie Limburg (BEL) 2008. De temperatuur van de Limburgse economie is in september twee keer gemeten, voor en na Prinsjesdag. 
De BEL-index van Ondernemersvertrouwen is in het derde kwartaal van 2008 fors gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal; van 74 naar 24 (voor Prinsjesdag) en van 24 naar 6 (na Prinsjesdag).
Ondernemers zien de toekomst dus somber in, vooral ten aanzien van de export. In de dienstensector is men wel nog optimistisch, vooral voor wat betreft de ontwikkeling van de omzet en de personeelsomvang. 
Voor de korte termijn zijn vooral ondernemers in de detail- en groothandel nog positief gestemd. Waarschijnlijk vanwege de te verwachten omzet rond de feestdagen in december.De dalende tendens in het Consumentenvertrouwen, waarvan het hele jaar al sprake is, zet zich in het derde kwartaal door. De index is gezakt van 68 naar 61 (eerste meting) en vervolgens naar 56 bij de tweede meting. Ook landelijk is sprake van deze neergaande lijn. 
Bij de meting na Prinsjesdag zijn consumenten vooral pessimistisch ten aanzien van de verwachtingen over de eigen financiële situatie.De plannen van het Kabinet, zoals op Prinsjesdag gepresenteerd, hebben op het vertrouwen van bedrijven en consumenten weinig effect. 85% van de ondernemers en 66% van de consumenten geeft aan dat hun verwachting als gevolg van deze plannen niet veranderd is. 10% van de ondernemers en 28% van de consumenten is na bekendmaking van de Kabinetsplannen negatiever gestemd dan er voor.
Het is overigens zeer waarschijnlijk dat het nog manifester worden van de kredietcrisis in de Verenigde Staten hier een oorzaak van is.
Zowel de consumenten als de ondernemers zijn wel te spreken over de plannen voor handhaving van de koopkracht en lastenverlaging. Ook het voornemen om de BTW niet te verhogen wordt omarmd.

Provincie:
Tag(s):