dinsdag, 28. oktober 2008 - 14:42

Vertrouwen producenten in industrie hard onderuit

De stemming onder ondernemers in de industrie is in oktober voor de tweede maand op rij ongekend verslechterd. Na een daling van 5,4 punten in september duikelde het producentenvertrouwen in oktober met 5,6 punten.

Dit is de grootste maandelijkse afname sinds 1985, toen het producentenvertrouwen voor het eerst werd berekend. Het vertrouwen ligt in oktober op -6,1, het laagste niveau in meer dan vijf jaar tijd. Dit blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag 28 oktober heeft gepubliceerd.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel van de ondernemers over de orderpositie. Alle deelindicatoren verslechterden flink.

De ondernemers in de industrie waren in oktober veel pessimistischer over de verwachte productie dan in september. Ook over de voorraden gereed product waren zij veel somberder; een veel groter deel van de ondernemers beoordeelde de voorraden als groot. Het oordeel over de orderpositie verslechterde en is voor het eerst sinds augustus 2005 negatief.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn afgenomen was in oktober duidelijk groter dan het aantal dat een toename zag. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam iets af. Met 113,2 blijft de index echter hoog.

Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie op de binnenlandse markt in het afgelopen kwartaal vrijwel gelijk gebleven. Zij verwachten echter in de komende drie maanden een iets lagere afzet op de buitenlandse markt.

De bezettingsgraad van de beschikbare productie-installaties is ten opzichte van juli iets afgenomen; van 83,4 tot 83,0 procent. Het percentage van de ondernemers dat onvoldoende vraag als een productiebelemmering ziet nam toe van 8 procent in juli tot 16 procent in oktober.
Categorie:
Tag(s):