dinsdag, 19. augustus 2008 - 13:43

Vervolg gesprekken om AWBZ-zorg te waarborgen

Groningen

In vervolg op de afspraken gemaakt tijdens het kort geding op 11 juli 2008 nemen thuiszorgorganisaties TZG en Sensire en zorgverzekeraar Menzis tot medio september de tijd voor het vinden van een financiële oplossing voor de groeiende zorgvraag. Gesprekken tussen de partijen geven het vertrouwen dat de AWBZ-zorg voor het lopende contract jaar wordt geborgd.

De bestaande afspraken over levering van zorg blijven tot medio september gelden. Menzis heeft de rechtbank verzocht in de tussentijd het kort geding aan te houden. Bestuursvoorzitter Leo Markensteyn van Meavita Nederland, waar beide thuiszorgorganisaties onderdeel van zijn, geeft aan dat de partijen zich maximaal inspannen om een oplossing te vinden. 'Het gedane voorstel biedt een goed perspectief om eruit te komen'.

Het gaat Meavita Nederland en Menzis om één ding: zorgen dat AWBZ-cliënten de rest van dit jaar krijgen waar ze recht op hebben. Bas Leerink, directeur Zorgmanagement van Menzis: 'We hebben hierover constructieve gesprekken gevoerd met Meavita Nederland. Menzis heeft daarop extra geld toegezegd'.
Provincie:
Tag(s):