vrijdag, 7. maart 2008 - 9:52

Vervolg zaak baby Donna

Leusden

In de zaak Baby Donna zal de rechtbank Utrecht op 31 maart om 10.30 uur een zitting houden. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren. De Raad voor de Kinderbescherming heeft op verzoek van de rechtbank de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige gezins- en leefsituatie van het ruim 2-jarige Belgische meisje.

De rechtbank Utrecht oordeelde eerder dat een dergelijk beschermingsonderzoek noodzakelijk is om een goed oordeel te kunnen geven, mede naar aanleiding van het verzoek van de biologische vader van Donna, die wil dat de Nederlandse pleegmoeder van het kind wordt ontzet uit de tijdelijke voogdij.

Donna verblijft sinds maart 2005 bij haar pleegouders in Nederland. De draagmoeder en haar partner (de juridische ouders) hadden een draagmoederovereenkomst gesloten met deze pleegouders uit Nederland. De pleegouders hebben met instemming van de juridische ouders kort na de geboorte de verzorging en opvoeding van het kind op zich genomen. Dit jaar is door DNA onderzoek komen vast te staan dat verzoeker - die niet de partner van de draagmoeder is - de biologische vader van het kind is.

Tijdens de zitting zal het onderzoek van de Raad besproken worden met de betrokken partijen. Ook bepaalt de rechtbank of en wanneer er een beschikking (uitspraak) zal worden gegeven.
Provincie:
Tag(s):