woensdag, 23. juli 2008 - 9:25

Vervuild slib Tungelroyse beek verwijderd

Venlo

Het waterschap Peel en Maasvallei heeft in de maand mei vervuild slib laten verwijderen uit de bovenloop van de Tungelroysebeek ten noorden van de Zuid-Willemsvaart. Dat was nodig om te voorkomen dat het slib met de waterstroom wordt meegevoerd en stroomafwaarts weer bezinkt en benedenstrooms ook de bodem van de beek gaat vervuilen.

Betrokkenen uit de streek hebben bij het waterschap aangekaart dat ze vervuild slib in de Tungelroyse beek in de Kruispeel zagen liggen en onderzoek wensten. De verontreiniging is in de vorige eeuw veroorzaakt door lozing van vervuild water door de zinkfabriek in Budel.

Tijdens de schoonmaakoperatie, afgelopen mei, is ongeveer 3.300 m³ slib (ruim 200 vrachtwagens) verwijderd uit de Verlegde Tungelroysebeek, de Oude Tungelroysebeek en de Boshoverheidelossing. Deze beken liggen op het terrein van de zinkfabriek, sinds oktober 2007 bekend als Nyrstar. Nyrstar heeft de sanering in nauw en goed overleg met Waterschap Peel en Maasvallei en de andere betrokken overheden (Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap De Dommel, Actief Bodembeheer De Kempen) uitgevoerd. Het afgegraven slib is verwerkt in een depot van Nyrstar op het fabrieksterrein.

Deze baggerwerkzaamheden zijn de eerste stap geweest om de problematiek van het zwarte slib in de benedenloop van de Tungelroysebeek in de Kruispeel aan te pakken. Het waterschap heeft een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht gegeven om uit te zoeken of er andere processen plaatsvinden in de beek die zwart slib veroorzaken. Het waterschap verwacht de resultaten hiervan medio augustus. Vervolgens gaat het waterschap maatregelen (laten) nemen om de vervuiling benedenstrooms ook op te ruimen en vorming van het zwarte slib te stoppen. Ook bereidt het waterschap momenteel een monitoringplan voor om in de toekomst de vinger aan de pols te houden van alle (potentiële) bronnen die het zwarte slib veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):