dinsdag, 29. januari 2008 - 10:48

Verwijderen bomen Johnsonpad

Almere

Langs het Johnsonpad staan bomen die overlast veroorzaken. Daarom wordt een rij populieren vanaf de Hagedisstraat tot de Honingbijstraat verwijderd. Deze werkzaamheden starten vanaf woensdag 30 januari en nemen zo’n twee weken in beslag.

Overlast
De bomen die verwijderd worden zorgen voor overlast door takbreuk en wortelopdruk, hierover is meerdere malen melding gemaakt bij de gemeente. Verder staan de bomen te dicht bij de tuinen waardoor ze te veel schaduw geven.

Werkzaamheden
Een aantal bomen worden verwijderd en hierdoor kunnen de bomen die blijven staan zich beter ontwikkelen. Op een later tijdstip worden de overige bomen langs het Johnsonpad gedund.
Provincie:
Tag(s):