woensdag, 9. januari 2008 - 9:49

Verzelfstandiging openbaar voortgezet onderwijs

Apeldoorn

Op 22 november 2007 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn besloten het openbaar voortgezet onderwijs te verzelfstandigen. De openbare scholen voor voortgezet onderwijs worden nu nog bestuurd door een door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie.

Bij de verzelfstandiging wordt een stichting de nieuwe rechtspersoon. Ter voorbereiding op de verzelfstandiging is een stuurgroep samengesteld waar ook de gemeente aan deelneemt. Streven is de stichting op 1 augustus 2008 op te richten. Met deze verzelfstandiging komt het openbaar voortgezet onderwijs in Apeldoorn ten opzichte van de gemeente in dezelfde positie als het bijzonder onderwijs

De nieuw op te richten stichting kan zich volledig richten op het instandhouden en bevorderen van het openbaar onderwijs in Apeldoorn. Het openbaar voortgezet onderwijs krijgt grotere zelfstandigheid en heeft naast een raad van toezicht een professioneel bestuurder. De financiën zullen niet langer deel uitmaken van de gemeentebegroting. De op te richten stichting moet wel verantwoording afleggen aan de gemeente.

De verzelfstandiging heeft het voordeel dat het iedere schijn van belangenverstrengeling van de gemeente vermijdt als het om lokaal onderwijsbeleid gaat. Beslissingen over bijvoorbeeld achterstandsbeleid, het handhaven van de leerplichtwet of voortijdig schoolverlaten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een openbare stichting voor het voortgezet onderwijs zorgt voor duidelijkheid over de rolverdeling tussen gemeentebestuur en schoolbestuur. In de grondwet staat beschreven dat gemeentes voor voldoende openbaar onderwijs moeten zorgen. Dit blijft ook in de nieuwe situatie een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs verandert er niet veel. Het verschil tussen de huidige vorm met een bestuurscommissie en de nieuwe stichting zal voor de scholen minimaal zijn. De scholen blijven openbare scholen, ook onder de nieuwe stichting. Ze blijven op dezelfde manier functioneren als nu. Leerlingen, ouders en personeel zullen hier dan ook weinig tot niets van merken. In de komende maanden worden de plannen in nauw overleg met de betrokkenen verder uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):