maandag, 14. juli 2008 - 9:58

Verzoek om controle windturbines na afbreken wiek

Terneuzen

Onlangs is er in Warmenhuizen een wiek van een windturbine afgebroken.
Hetzelfde is voorgevallen in Denemarken en Engeland. Het betrof en turbine van hetzelfde merk. Hoewel bladverlies uiterst zeldzaam is heeft raadslid Pim Broekhuysen (Lijst Pim Broekhuysen) een verzoek ingedient om na te gaan of de windturbines in de Koegorspolder veilig genoeg zijn en dat bladverlies uitgesloten is.

In de Koegorspolder in Terneuzen staan twee windmolens vlakbij de spoorlijn naar Hydro Agri. Over deze spoorlijn worden gevaarlijke goederen vervoerd,zoals Ammoniak.

Het vallen van een rotorblad (10.000 kg) op een trein met gevaarlijke lading, kan desastreus zijn.

De Gemeente geeft aan dat aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer uiteraard een veiligheidsrapport is gevoegd. Daaruit blijkt dat wordt voldaan aan de normstelling. Bij de beoordeling van de risico’s in het kader van het milieuthema externe veiligheid is voorts specifiek aandacht besteed aan:

· de wegen aan de rand van het turbinepark, te weten de Tractaatweg en de Industrieweg;

· de goederenspoorlijn;

· het gasontvangststation;

· de leidingenstrook en solitaire leidingen;

· kwetsbare installatie onderdelen op het fabrieksterrein van Yara Sluiskil, te weten twee opslagtanks voor ammoniak, 2 fabrieken (Salpeterzuur 6 en 7) en het opstelspoor voor ketelwagens.

Geconcludeerd is dat door certificatie van de windturbines conform NVN 114000, in combinatie met maatregelen ten aanzien van de bedrijfs-voering en ongewone voorvallen, er afdoende garantie bestaat om de kans op onveilige situaties buiten de inrichting ten gevolge van het in werking hebben van het park te minimaliseren.

De noodzaak om te rapporteren over de veiligheid van de windturbines is er derhalve niet aangezien het externe veiligheidsaspect in het kader van de Wet milieubeheer voldoende is afgedekt, aldus de Gemeente Terneuzen.
Provincie:
Tag(s):