woensdag, 30. januari 2008 - 15:52

Verzoek vervolging militaire top afgewezen

Den Haag

Het openbaar ministerie in Den Haag heeft aangevers mr. Steijnen en mr. Stelling bericht hun verzoek tot vervolging wegens medeplichtigheid inzake oorlogsmisdaden en andere ernstige rechtsschendingen in Afghanistan af te wijzen.

Deze aangifte is medio december 2007 gedaan tegen een aantal generaals van de krijgsmacht, de secretaris-generaal van de NAVO en de secretarissen-generaal van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Om de volgende redenen is het verzoek tot vervolging afgewezen.

In de eerste plaats kan het OM op basis van de inhoud van aangifte geen (mogelijk) strafbaar feit construeren, noch gepleegd in Nederland, noch ingevolgde de Wet Internationale Misdrijven gepleegd in Afghanistan. Uit de aangifte blijkt dan ook dat het primair gaat om een verschil van mening over het Nederlandse regeringsbeleid terzake Afghanistan.

Aangever Steijnen heeft in het verleden al regelmatig aangifte gedaan tegen Nederlandse ministers omdat hij het op een aantal terreinen niet eens is met het Nederlandse regeringsbeleid. Het OM heeft deze verzoeken steeds afgewezen onder verwijzing naar artikel 119 van de Grondwet.
Provincie:
Tag(s):