donderdag, 14. februari 2008 - 20:27

Vestingwerken aan de Ceresstraat aangetroffen

Breda

Op het terrein van InBev aan de Ceresstraat in Breda zijn bij archeologisch onderzoek sporen van vestingwerken (ravelijn Maurits) uit de zeventiende eeuw aangetroffen. De locatie van de gevonden muren van dit ravelijn wordt momenteel exact in kaart gebracht. Vervolgens wordt vanaf vrijdag 15 februari zand over de resten gestort, omdat het terrein verder bouwrijp gemaakt wordt voor de nieuwbouw in Drie Hoefijzers. De locatie aan de Ceresstraat maakt deel uit van de ontwikkeling Drie Hoefijzers in het kader van Via Breda.

De vestingwerken die nu gevonden zijn maken deel uit van de verdedigingslinie van Breda. In 1682 vinden grootschalige verbeteringen van deze vestigingswerken plaats. Dit gebeurt naar aanleiding van een inval van de Fransen in 1672. Bij deze verbeteringen wordt het zogenaamde Nieuw-Nederlands stelsel gevolgd, dat wordt toegeschreven aan Menno van Coehoorn. Dit vestingbouwkundige stelsel kenmerkt zich door grote bastions, met holgebogen flanken en ravelijnen.
Provincie:
Tag(s):