maandag, 9. juni 2008 - 15:48

Veteranendag in De Wolden

Zuidwolde

Het college van B&W van De Wolden nodigt alle veteranen uit de gemeente van harte uit voor de Veteranendag De Wolden op vrijdag 27 juni aanstaande om 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde.

Alle veteranen in De Wolden die ingeschreven staan bij het veteraneninstituut hebben afgelopen week een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de Veteranendag. De gemeente verzoekt veteranen die per abuis geen uitnodiging hebben ontvangen, contact op te nemen met de gemeente (0528) 378200.

De gemeente bestaat in 2008 tien jaar. De gemeentelijke organisatie is goed op orde gekomen. Het gemeentebestuur is voortdurend bezig met wat we willen zijn: ‘Actief en Betrokken’. Zij organiseert daarom circa tien verschillende activiteiten voor haar inwoners tijdens het jubileumjaar. De Veteranendag De Wolden is één van de programmaonderdelen. De gemeente spreekt op deze manier erkenning en waardering uit voor alle veteranen in De Wolden.

Alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband zijn veteranen. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog’.
Provincie:
Tag(s):