zaterdag, 28. juni 2008 - 14:46

Veteranendag in Hengelo

Hengelo

Op vrijdag 27 juni heeft Hengelo de ‘Hengelose veteranen’ in het zonnetje gezet. Meer dan 220 veteranen hebben de uitnodiging van burgemeester Kerckhaert, om naar de ontvangst in het stadhuis te komen, aanvaard. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Nederland heeft een groot aantal militaire veteranen. Niet alleen de ruim honderdduizend nog in leven zijnde militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea zijn ingezet, maar ook de snel groeiende groep 'jonge veteranen'.

Dit zijn oud-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Ruim vijftigduizend van hen zijn afgezwaaid en nu dus veteraan.

Nederlandse veteranendag
De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een eerbetoon aan Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Als eerbetoon aan wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard besloot het Kabinet de Nederlandse Veteranendag jaarlijks op 29 juni, de verjaardag van de prins, in Den Haag te organiseren. Omdat 29 juni dit jaar op een zondag valt, vindt de landelijke viering op zaterdag 28 juni plaats.

Eerbetoon in Hengelo 228 in Hengelose wonende veteranen hadden de uitnodiging van burgemeester Kerckhaert aanvaard, om vrijdag naar het stadhuis te komen. Na de ontvangst sprak burgemeester Kerckhaert de veteranen toe.

Twee leerlingen van basisschool De Rank, de basisschool die dit jaar het herdenkingsmonument voor het stadhuis adopteerde, draagden gedichtjes voor. Na een muzikaal intermezzo door Hengelose Accordeon Orkest Vereniging Belzona werd de bijeenkomst informeel afgesloten.
Provincie:
Tag(s):