woensdag, 13. augustus 2008 - 19:50

Veteranendag Oost Gelre 2008

Oost Gelre

Een aantal veteranen in de gemeente Oost Gelre heeft het initiatief genomen voor de organisatie van een lokale veteranendag op 20 september aanstaande. Dit in navolging van de nationale veteranendag in juni dit jaar. Vorige week hebben alle veteranen in Oost Gelre een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden.

Volgens gegevens van het Veteraneninstituut wonen er op dit moment 113 veteranen in Oost Gelre. Een veteraan is iedere voormalige militair die ons land heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties. Daaronder vallen dus ook de internationale vredesmissies. Tevens valt hieronder het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).

Militairen die zich voor Nederland hebben ingezet, hebben recht hebben op erkenning en respect. Ze zijn immers door de overheid uitgezonden en hebben dus onder haar verantwoordelijkheid in moeilijke en vaak levensbedreigende omstandigheden hun taak verricht.

Het gemeentebestuur van Oost Gelre ondersteunt dan ook van harte het initiatief van de lokale veteranen. Dat dag duurt globaal van 10.00 tot 16.00 uur en staat vooral in het teken van ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. Naast enkele sprekers is er die dag ook muziek, een tentoonstelling en de presentatie van voertuigen door Keep Them Rolling. De veteranen krijgen een lunch aangeboden.

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al binnen. Het zou natuurlijk kunnen dat iemand wél veteraan is, maar de brief niet heeft gekregen. Zij kunnen zich telefonisch aanmelden bij mw. F. Melssen van de gemeente Oost Gelre, telefoon 0544-393558.

Voor verdere informatie over de lokale veteranendag kunnen belangstellenden ook contact opnemen met één van de organisatoren, dhr. A. Roemaat, telefoon 0544 – 371387.
Provincie:
Tag(s):