zaterdag, 15. november 2008 - 16:56

Via internet prijzen in kinderopvang vergelijken

Den Haag

Ouders kunnen binnenkort via internet de prijzen vergelijken van kinderopvangorganisaties. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs laat daarvoor een vergelijkingsinstrument ontwikkelen. Zij wil op deze manier de transparantie in de sector vergroten en ouders inzicht geven in de prijzen van de kinderopvangorganisaties. Dit maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag bekend.

Ouders kunnen binnenkort via internet de prijzen vergelijken van kinderopvangorganisaties. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs laat daarvoor een vergelijkingsinstrument ontwikkelen. Zij wil op deze manier de transparantie in de sector vergroten en ouders inzicht geven in de prijzen van de kinderopvangorganisaties.

Het ministerie van Onderwijs heeft signalen ontvangen van ouders over kinderopvangorganisaties die hun prijzen buitensporig verhogen voor het jaar 2009. Voor ouders is niet altijd duidelijk of deze verhogingen terecht zijn. Daarom ontwikkelt het Ministerie van Onderwijs een vergelijkingsinstrument.

Staatssecretaris Dijksma: “Het is belangrijk dat ouders weten of een kinderdagverblijf een redelijke prijs vraagt. Met een vergelijkingsinstrument kunnen ze bijvoorbeeld de prijs van hun huidige opvang vergelijken met andere opvangverblijven in de buurt�.

In overleg met de sector gaat gekeken worden hoe kwaliteit en wachtlijsten opgenomen kunnen worden in het instrument. Het vergelijkingsinstrument wordt op dit moment ontwikkeld en zal begin 2009 in gebruik worden genomen.

Het is niet duidelijk of de buitensporige verhogingen incidenten zijn of op grotere schaal voorkomen, daarom heeft de staatssecretaris de brancheorganisaties gevraagd inzicht te geven in de voorgenomen prijzen voor 2009.

Het ministerie laat zelf ook onderzoek doen naar de prijzen en de openingstijden in de kinderopvang. Bovendien bereidt de staatssecretaris een wijziging van de Wet Kinderopvang voor waarin maatregelen worden genomen om dit soort buitensporige verhogingen onmogelijk te maken. De wetswijziging zal per 2010 ingaan.
Provincie:
Tag(s):