vrijdag, 13. juni 2008 - 19:08

Vier projecten aan ter versterking natuur en recreatie

Breda

Met het verlengen van het fietspad op de Zwarte Dijk naar de toekomstige wijk Waterakkers (Teteringen) legt het college van burgemeester en wethouders van Breda een belangrijke fietsverbinding aan tussen Teteringen en Terheijden. Ook worden langs dit fietspad oude schansen (redoutes) gelegd die verwijzen naar de tachtigjarige oorlog. Dit is een van de vier projecten, waarmee het college de natuur en recreatie in het buitengebied versterkt. Totaal worden aan deze projecten € 250.000 toegekend.

De Zwarte Dijk is een dijk met een geschiedenis die teruggaat naar de tachtigjarige oorlog. Het fietspad vormt de grens tussen de Lage Vucht polder en de (toekomstige) woongebieden Hoge Vucht en Waterakkers. Naast het fietspad aan de Zwarte Dijk gaat Breda op korte termijn aan de slag met het Landschapspark Breda-Oosterhout, ecologische verbindingszones in Weerijs- Noord en de Galderse Hei.

De Gemeente Breda werkt samen met de gemeente Oosterhout, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant aan een ecologische zone tussen Breda en Oosterhout. landschapspark waarbinnen plaats is voor natuur, landbouw en recreatie. Het ontwikkelen van een landschapsecologische verbindingszone tussen boswachterij Dorst en de Vrachelse Heide is een belangrijk onderdeel hiervan.

In het gebied Weerijs- Noord, aan de westzijde van Breda bij de A16, wil het college diverse ecologische verbindingszones in de Turfvaart en Bijloop ontwikkelen. Een verbindingszone zorgt ervoor dat flora en fauna zich ongehinderd kan ontwikkelen of verplaatsen.

Het college heeft de afgelopen zes jaar de ecologische waarden van de Galderse Hei verbeterd. Zo is er aan faunapassage onder de A58 aangelegd. Nu wil Breda ook een faunapassage aanleggen onder het viaduct Rijsbergse Baan.

Het buitengebied van Breda is steeds meer in gebruik als natuur- en recreatiegebied. Om deze verandering van agrarisch naar recreatie- en natuurgebied in goede banen te leiden investeerde Breda vorig jaar al € 500.000. De gemeenteraad stelde eind 2007 een extra bedrag van € 250.000 beschikbaar voor versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie.
Provincie:
Tag(s):