vrijdag, 12. december 2008 - 15:02

Vier ziekenhuizen moeten Intensive Care-activiteit staken

Hardenberg

Vier van de zevenenveertig ziekenhuizen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) afgelopen jaar onderzocht kunnen geen IC zorg meer geven. Ze voldoen niet aan de essentiële voorwaarden omdat ze niet beschikken over een intensivist of in de avond, nacht en weekend geen continuïteit van zorg hebben. Dit heeft IGZ vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Feitelijk betekent het dat het bordje IC in deze vier ziekenhuizen van de muur moet. Deze ziekenhuizen zijn volwaardige ziekenhuizen, maar moeten wel hun zorgzwaarte aanpassen: zij mogen geen patiënten meer opnemen waarvan vooraf bekend is dat ze IC zorg nodig hebben.

Patiënten die al in het ziekenhuis liggen en onverwacht toch IC-zorg behoeven krijgen die, maar moeten met in achtneming van de conditie van de patiënt zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een volwaardige intensive care. Dit blijkt uit het inspectieonderzoek naar IC-afdelingen van niveau 1, dat vandaag openbaar werd.

In het onderzoeksrapport spreekt de IGZ van tien ziekenhuizen die niet voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde IC-zorg op niveau één. Deze week hebben zes ziekenhuizen onder de druk van de inspectie laten weten dat zij alsnog met hun medische staf afspraken hebben gemaakt dat zij voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde IC-zorg op niveau één.

De vier ziekenhuizen die niet voldoen aan deze verantwoorde IC-zorg op niveau één zijn: de IJsselmeerziekenhuizen, Het Röpke Zweers ziekenhuis in Hardenberg, het St Anna ziekenhuis in Geldrop en het Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.
In november beëindigde het Ruwaert van Putten ziekenhuis de IC activiteiten. Dit gebeurde nadat de IGZ constateerde dat zij niet voldeden aan de essentiële voorwaarden voor verantwoorde IC zorg.

De zevenendertig andere ziekenhuizen leverden onder druk van de IGZ en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) al eerder een plan van aanpak, waardoor de inspectie voldoende vertrouwen kreeg dat zij hun zorg zodanig organiseren dat ze aan de voorwaarden voldoen.

De inspectie bezoekt de komende drie maanden alle 47 ziekenhuizen om ter plekke te controleren of zij voldoen aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Na berichten in de media in november 2007 over mogelijk 250 vermijdbare doden op IC afdelingen van niveau 1, startte de IGZ een grootschalig onderzoek. Door de complexiteit en de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is verricht hebben de resultaten langer op zich laten wachten dan in november 2007 was voorzien.
Provincie:
Tag(s):