zondag, 30. november 2008 - 14:17

Vijf arrestaties tijdens 24-uurs controle in Venlo

Venlo

Tijdens een grootscheepse 24-uurs controle in het politiedistrict Venlo zijn vijf arrestaties verricht. Ook werden er 50 bekeuringen en processen verbaal uitgeschreven, meldt de politie Limburg-Noord. De controle vond plaats van vrijdagochtend 07.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur. De politie werkte samen met gemeenten binnen het district, de Koninklijke Marechaussee (KMAR), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Belastingdienst, Prorail, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de vreemdelingenpolitie, de parketpolitie en het Straatteam. Doel van deze controles was om gedurende 24 uur, onafgebroken bezig te zijn met het reguliere politiewerk.

Zo werden op de stations tussen Venlo en Reuver reizigers gecontroleerd op hun identitieit. In samenwerking met de Belastingdienst, de RDW en de Vreemdelingenpolitie werden automobilisten in Beringe, Maasbree, Helden, Blerick, Venlo aan een controle onderworpen. Ook werden taxi’s door de Belastingdienst gecontroleerd. In samenwerking met de gemeenten Venlo en Helden zijn er bij diverse bedrijven milieucontroles uitgevoerd. Bij zeven bedrijven zijn overtredingen vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):