dinsdag, 6. mei 2008 - 10:33

Vijf Limburgse gemeenten onderzoeken veiligheidsgevoel

Weert

Vijf Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaan onderzoeken hoe hun inwoners over risico’s van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of natuurrampen in hun omgeving denken. Belangrijkste doel is er achter te komen welke informatie bewoners willen hebben over die risico’s, zodat ze zich bij een ramp beter kunnen redden.

Aan het onderzoek doen de gemeenten Bergen, Roerdalen, Venlo, Venray en Weert mee. Samen vormen zij min of meer een dwarsdoorsnede van het gebied, waardoor de uitkomsten voldoende representatief zijn voor de gehele regio.

Voor het onderzoek zullen zesduizend vragenlijsten worden verspreid onder de inwoners van de deelnemende gemeenten. In Weert worden 900 enquêtes verspreid. Tegelijk plaatsen de gemeenten ook een digitale versie van de vragenlijst op hun websites die door iedereen kan worden ingevuld.

Sinds grote incidenten zoals de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam, spoort de rijksoverheid gemeenten en andere overheden aan hun inwoners actiever te informeren over risico’s in de omgeving en welke maatregelen burgers zelf kunnen nemen. Gemeenten en provincie willen preciezer weten wat inwoners als risico’s ervaren en welke informatie zij daarover wensen. Zij kunnen daarop dan beter inspelen.
Provincie:
Tag(s):