donderdag, 6. november 2008 - 15:29

Vijf miljoen voor investeringen in Nationaal Landschap IJsseldelta

Zwolle

De provincie Overijssel wil komend jaar 5 miljoen euro investeren in projecten van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat hebben Gedeputeerde Staten deze week besloten.

De partners in het gebied, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en het Waterschap Groot Salland, stellen gezamenlijk ook nog eens 1,4 miljoen euro beschikbaar.

“De ontwikkelingen in het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn op stoom. We zijn met de goede dingen bezig en ik bespeur een groot enthousiasme bij de mensen en organisaties die in het gebied actief zijn. Ik ben trots op de bereikte resultaten tot nu toe�, zegt gedeputeerde Theo Rietkerk.

“Ook de komende jaren zetten we in om de kernkwaliteiten van het gebied in stand te houden en nieuwe plannen in uitvoering te brengen. Door het beschikbaar stellen van 5 miljoen euro, willen we als provincie onze bestuurlijke steun voor de ontwikkelingen in het Nationaal Landschap IJsseldelta onderstrepen. Het is fantastisch dat onze partners ook investeren.�

Dorpsontwikkelplannen
Het beschikbare geld wordt in 2009 onder meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van de dorpen in het gebied. Zo gaat in Wilsum de uitvoering van het door de bevolking goedgekeurde dorpsontwikkelplan van start. Verder wordt daar in 2009 gewerkt aan het herstel van de haven. Ook wordt in Mastenbroek en Kampereiland een project afgerond om de erven in het gebied streekeigen in te richten en boerderijen van streekeigen elementen te voorzien. Uiteindelijk komen hierbij 110 erven en 35 boerderijen aan bod.

Fietspaden
Ook gaat er geld naar de aanleg van nieuwe fietspaden en de verbetering van reeds bestaande paden. Volgend jaar wordt bijvoorbeeld het fietspad Kattewaard gerealiseerd. Ook wordt een aantal bestaande fietspaden binnen Mastenbroek verbetert, om te beginnen met het fietspad langs de Wolfshagenweg.

Het beschikbare geld wordt ook ingezet om maatregelen mede te financieren, die de ontsluiting van het Nationaal Landschap voor de waterrecreant verbeteren. Verder zijn komend jaar de lespakketten gereed, die gebruikt kunnen worden op de scholen in het gebied van het Nationaal Landschap.

Grachten in Hasselt
Een deel van het beschikbare geld wordt geïnvesteerd in het project “Stallenbouw�. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de nieuwbouw op agrarische erven positief te beïnvloeden. Ook wordt verder gewerkt aan het Grachtenplan Hasselt.

Het gaat daarbij om de aanleg van passantenplaatsen en het op diepte brengen van de grachten, zodat ze weer beter toegankelijk worden voor de recreatievaart. Ook wordt bij Hasselt de kreek, de Lange Riete hersteld.

Ontwikkelingslijnen
De projecten sluiten aan bij de ontwikkelingslijnen, die in het uitvoeringsprogramma van het Nationaal Landschap IJsseldelta worden genoemd. In de eerste plaats gaat het om de versterking van het landschap onder het motto “oude kavels en nieuwe kreken�.

De tweede lijn is de versterking van de zogenoemde economische dragers van het landschap en de ontwikkeling van de dorpen. “Dwalen door de delta� is het motto van de derde lijn, waarbij de beleefbaarheid van het landschap centraal staat.
Provincie:
Tag(s):