woensdag, 19. maart 2008 - 10:36

Vijf politiekorpsen gaan internationaal samenwerken

Enschede

Dinsdagavond 18 maart hebben de korpschef van de politieregio’s Twente, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid een convenant ondertekend om samen te werken op het gebied van internationale samenwerking.

Internationale samenwerking is weliswaar een klein aspect van het politiewerk, maar wel één die steeds groter en belangrijker wordt. Sinds 1 mei 2005 functioneert binnen de regio’s Twente, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland het Interregionale Bureau Internationale Samenwerking - kortweg IBIB genoemd- dat de internationale samenwerking coördineert. Vanaf dinsdag hebben de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zich hierbij aangesloten.

De internationale samenwerking van de vijf korpsen richt zich met name op buurland Duitsland. Hierbij wordt er naar gestreefd om de samenwerking binnen de mogelijkheden van allerlei (internationale) wettelijke bepalingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Provincie:
Tag(s):