woensdag, 9. juli 2008 - 7:30

Vijvers en singels zijn geen zwemwater

Ede

Het warme zomerweer nodigt uit om te spelevaren, pootje te baden of te zwemmen. Het is echter onverstandig om dit te doen in één van de vijvers en singels in uw woonomgeving.

Laura Tanis, beleidsmedewerker water van de gemeente: “Het water in de vijvers en singels is niet schoon genoeg om in te zwemmen of te spelen. Dat komt doordat bij hevige regenbuien het riool op de vijvers en singels kan lozen. Beter is het om naar een zwembad of officiele zwemplas te gaan.� De provincie Gelderland geeft op haar website informatie over plekken waar veilig gezwommen kan worden.

Binnen de bebouwde kom voert het riool op veel plaatsen het regenwater en afvalwater via dezelfde leiding richting de rioolwaterzuiverings-installatie af. Bij hevige regenbuien moet het stelsel te veel water ineens verwerken. Dit leidt tot overbelasting van het rioolstelsel. Nooduitlaten moeten voorkomen dat het regenwater op straat blijft staan of dat rioolwater via de putdeksels op straat stroomt. Deze nooduitlaten lozen bij hevige regenval het regenwater, gemengd met afvalwater, op de vijvers en singels. De overstortingen van rioolwater kunnen ook stankoverlast in de directe omgeving van de vijvers en singels geven. Gewoonlijk is de stank na enkele dagen verdwenen.

De gemeente wil de overstortingen verminderen. Laura Tanis: “We zorgen dat het schone regenwater van wegen en daken niet meer in het riool komt. We laten het schone regenwater direct in de bodem zakken of leiden het rechtstreeks naar de vijvers en singels. Dit doen we bijvoorbeeld in de Uitvindersbuurt en de Componistenbuurt.�

De overstortingen leiden tot de vorming van een sliblaag op de bodem van de vijvers. Hierdoor wordt het water vies en troebel. De gemeente maakt de vijvers regelmatig schoon door te baggeren. Maar ook bladafval en overtollig brood, dat aan de eenden wordt gevoerd maar lang niet allemaal wordt opgegeten, leidt tot vorming van een sliblaag. Door het brood op de kant te voeren blijft het water schoner.
Provincie:
Tag(s):