dinsdag, 4. maart 2008 - 14:22

Vitesse krijgt voorlopige surseance van betaling

Arnhem

De rechtbank Arnhem heeft op 3 maart 2008 op verzoek van Vitesse B.V. te Arnhem aan haar voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van een tweetal bewindvoerders.

Bij het verzoekschrift heeft Vitesse een ontwerp van een akkoord neergelegd. Dit ontwerp van een akkoord wordt behandeld op 3 april 2008.
Categorie:
Tag(s):