zaterdag, 5. april 2008 - 9:42

Vliegbasis Soesterberg gewild item op online landschapsveiling

Soesterberg

Op de onlangs geopende website landschapsveiling.nl is de actie ‘Geef voor natuur op de Vliegbasis’ van Het Utrechts Landschap nu al een groot succes. De actie voor de Vliegbasis Soesterberg had een groot aandeel in de totale verkoop op de digitale veiling. In de eerste twee dagen “verkochten� met name de groeiplaatsen van grasklokjes en territoria van heideblauwtjes erg goed.

Vliegveld Soesterberg wordt in de zeer nabije toekomst weer een natuurgebied. Voor de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, is veel geld nodig. Er bestaan concrete plannen om dit bedrag met woningbouw te financieren. Het Utrechts Landschap vindt echter dat natuur, cultuurhistorie en recreatie voorrang moeten krijgen.
Provincie:
Tag(s):