donderdag, 30. oktober 2008 - 18:19

Vliegende alcoholcontroles in Groningen

Groningen

De Groninger politie gaat een andere wijze van alcoholcontroles invoeren. De controles op vaste plaatsen worden voor een deel vervangen door kortstondige acties op verschillende plekken in een gebied. De reden van deze aangepaste aanpak is dat de politie een duidelijker beeld hoopt te krijgen van het aantal mensen dat met teveel alcohol op rijdt.

In Groningen zijn de cijfers van het rijden onder invloed aan schommelingen onderhevig. Het aantal overtreders nam af van 1271 in 2004 naar 1238 in 2006 maar steeg in 2007 naar 1406.

Voor de afnames bestaat geen eenduidige verklaring. Algemeen wordt aangenomen dat de campagnes over de gevaren van alcohol in het verkeer, zoals de BOB-campagne, en de zogenoemde subjectieve pakkans door een politiecontrole de cijfers op een positieve wijze hebben beïnvloed.

Het kan echter ook zijn dat een deel van de weggebruikers de reguliere controles ontloopt doordat men elkaar onderling via de GSM waarschuwt. De politie gaat ervan uit dat de toename van het afgelopen jaar in Groningen deels is veroorzaakt door de in 2006 ingevoerde alcoholwetgeving voor beginnende bestuurders. Anderzijds is er in 2007 intensiever en vaker a-selectief, dus willekeurig, gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):