donderdag, 26. juni 2008 - 21:11

Vlissingen pakt kamerverhuur aan

Vlissingen

Als gevolg van de groeiende instroom van (tijdelijke) buitenlandse werknemers is er een stijgende vraag naar geschikte woonruimte van
kamerverhuurbedrijven in Vlissingen. Door concentratie van overbewoning en kamerverhuurbedrijven in enkele buurten neemt voor overige buurtbewoners de kans op overlast toe. Het college van B&W heeft daarom besloten maatregelen te treffen.

Met ingang van 15 juni 2008 wordt een tijdelijk verbod (voorlopig een jaar) ingesteld op nieuwe kamerverhuur voor het gebied dat wordt begrensd door de Aagje Dekenstraat, Badhuisstraat, Paul Krugerstraat, Van Dishoeckstraat en het voormalige KSG-terrein.

Hierdoor wordt het mogelijk de bestaande situatie goed in beeld te krijgen, nader te controleren en zonodig effectief te handhaven. Dit creëert tevens de mogelijkheid om gezamenlijk structurele oplossingen te bedenken voor het huisvestingsvraagstuk en voorkoming van illegale huur. De komende maanden wil de gemeente overleggen met
uitzendbureaus over geschikte huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke
arbeidsmigranten.

De gemeente gaat ook een meldpunt voor overlast door kamerverhuur instellen. Door alle meldingen te inventariseren ontstaat een goed overzicht van de klachten en kan de afhandeling ervan beter georganiseerd worden.

Het college van B&W wil voor december 2008 komen met een structurele oplossing voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten in de vorm van een beleidsnota.
Provincie:
Tag(s):