woensdag, 3. september 2008 - 20:28

VMBO-West mogelijk op sportpark Vinkhuizen II

Groningen

Het nieuwe gebouw voor het VMBO-West komt misschien op het terrein waar nu nog sportpark Vinkhuizen II is gevestigd. Het college van B&W gaat een wijziging van het bestemmingsplan voorbereiden. Het VMBO-West wordt de nieuwe VMBO school van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG).

In het nieuwe VMBO-West vinden De Vinkenborgh en De Wilgenborgh, beide gevestigd aan de Travertijnstraat, en de theoretische leergang van het Augustinuscollege straks een plek.

Oorspronkelijk zou het nieuwe VMBO-West aan de Van Heemskerckstraat komen. Het CSG heeft de gemeente verzocht om een andere locatie te zoeken aan de westkant van de stad in verband met hun huisvestingsplannen voor de lange termijn. Er is aan de westzijde van de stad één locatie die goed geschikt is, namelijk het huidige Sportpark Vinkhuizen II. In het kader van Sport op orde is in februari 2008 de sluiting van dit sportpark herbevestigd en het traject hiervoor is in volle gang. In een eerdere studie – in het kader van ‘Sport in Beeld’ was al vastgesteld dat de locatie Sportpark Vinkhuizen II geschikt is voor óf een sport- óf een onderwijsbestemming.

Betrokkenen en de bewonersorganisatie Vinkhuizen zijn vandaag geïnformeerd en zullen bij de planvorming betrokken worden.

Gelet op de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het college zal de procedure voor de wijziging van het bestaande bestemmingsplan in gang zetten.
Provincie:
Tag(s):