maandag, 10. november 2008 - 16:45

VNG en Maastricht organiseren wiettop in Almere

Almere

De Vereniging van Nederlandse gemeente (VNG) en gemeente Maastricht organiseren op 21 november de Bestuurlijke Top Drugbeleid. Dit meldt de VNG op haar site.

Op het congres zal onder andere worden gesproken over het wel of niet voortzetten van het Nederlandse gedoogbeleid.

Grensgemeenten kampen in toenemende mate met drugstoerisme en de overlast die hiermee gepaard gaat. Voor sommigen gemeenten is de maat vol. Zo hebben Bergen op Zoom en Roosendaal besloten de coffeeshops in hun steden te sluiten. Tijd voor een gesprek tussen de grensgemeenten en alle andere gemeenten die zich hierover druk maken.

Gedachtenwisseling
De wiettop is de plek waar gemeenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Er zullen knelpunten worden geïnventariseerd en de uitkomsten zullen aan de ministers van VWS, Justitie en BZK worden aangeboden.

Alle burgemeesters ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst, die wordt gehouden in Almere. De bijeenkomst wordt afgesloten met een persconferentie.
Provincie:
Tag(s):